Adat- és információ kezelés

 

1.) Dokumentumkezelés:

  • A dokumentumok elsősorban elektronikus formában készülnek. Ez alól kivételt képez a szállítólevél.
  • Árajánlat, megrendelés, visszaigazolás, szállítólevél: ezen dokumentumok egyedi sorszámmal ellátva, zártrendszerű, elektronikus formában kerülnek rögzítésre. Az „árajánlat” -ból készül a következő dokumentum (pl. visszaigazolás, vagy szállító). Ez kizárja a tévedést, elütést. Lehetőség van az utólagos módosításra az elektronikus (NAV) számla kiállítása előtt.
  • Számlázás: az elkészült számlák tárolása is elektronikus formában történik. A számla kibocsátó 8 évig őrzi meg a kiállított számlákat. A szükséges adatokat megismerő személyek köre: az adatokat elsődlegesen vállalkozás, illetve a vele munkajogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni, kizárólag a feladatkörükbe tartozóan. Munkatársaink a személyes adatokat bizalmasan kezelik, nem teszik közzé és harmadik személyek részére nem továbbítják. Az adatkezelési szabályok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak.

2.) Weboldal adat- és információ kezelés:

  • Jogszabály: „amennyiben a weboldalon keresztül történik adatkezelés, abban az esetben kötelező nyilvánossá tenni az adatkezelési tájékoztatót. A leggyakoribb adatkezelési esetek a teljesség igénye nélkül: kapcsolatfel-vételi űrlap, webshop rendelés, weboldal analitikával kapcsolatos adatkezelés, hírlevél feliratkozás és a hozzá kapcsolódó adatbázis.”
  • A honlapunk használatához semmilyen regisztráció nem szükséges (az előző pontban felsoroltak közül egyik lehetőség sem áll fent) ezért ezzel kapcsolatban személyes adat nem kerül rögzítésre.
  • Sütik (cookie-k) kezelése: nincsenek ilyenek

3.) Panaszkezelés:

  • Célunk az ügyfeleink magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Az ügyfeleinktől érkező panaszokat a legrövidebb időn beül kezeljük.
  • A klasszikus panaszkönyv személyes kontaktus hiányában nincs. Az írásos panaszokat a „levelezések” dossziéban egy évig megőrizzük.

4.) Hulladék-kezelés:

  • Cégünk irodát működtet, az irodai és kommunális hulladék elszállítása a szokásos módon történik és nem igényel külön szabályozást. A hivatalos iratok más módon kerülnek megsemmisítésre.

5.) Veszélyes anyag kezelése:

  • Veszélyes anyagok a raktárban csak eredeti, gyári csomagolásban lehetnek. Ezekhez van „biztonsági adatlap”, melyek a honlapunkról is letölthetők.

 

>>>   Árurendelés   <<<

sitemap.ror

sitemap.html

sitemap.xml

urllist.xml