Adat- és információ kezelés

1) Dokumentumkezelés:

A dokumentumok elsősorban elektronikus formában készülnek, kivételt képezhet a szállítólevél (pl. áramszünet esetén).

Árajánlat, visszaigazolás, szállítólevél, számla

Ezen dokumentumok egyedi sorszámmal ellátva, zártrendszerű, elektronikus formában kerülnek rögzítésre. Az "árajánlat"-ból készül a következő dokumentum (pl. visszaigazolás, vagy szállító). Lehetőség van az utólagos módosításra az elektronikus (NAV) számla kiállítása előtt. Elérhetőségünk megtalálható a kapcsolat menüpont alatt. A kommunikáció e-mail, vagy telefon.

Számlázás

A számlák tárolása elektronikus formában történik. A számla kibocsátója 8 évig őrzi meg a számlákat. A szükséges adatokat megismerő személyek köre: az adatokat elsődlegesen vállalkozás, illetve a vele munkajogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, és kezelni, vagy azokkal műveleteket végezni, kizárólag a feladatkörükbe tartozóan. Munkatársaink a személyes adatokat bizalmasan kezelik, nem teszik közzé és harmadik személyek részére nem továbbítják. Az adatkezelési szabályok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak.

Weboldal adat- és információ kezelése

A jogszabály: amennyiben a weboldalon keresztül történik adatkezelés, abban az esetben kötelező nyilvánossá tenni az adatkezelési tájékoztatót. A leggyakoribb adatkezelési esetek a teljesség igénye nélkül: kapcsolatfel-vételi űrlap, webshop rendelés, weboldal analitikával kapcsolatos adatkezelés, hírlevél feliratkozás és a hozzá kapcsolódó adatbázis.

Weboldal (honlapunk) használata

A honlapunk használatához regisztráció nem szükséges, ezért az előző pontban felsoroltak közül egyik lehetőség sem áll fenn. Megállapítható, hogy a weboldalon keresztül semmilyen személyes adat nem kerül rögzítésre.

Sütik (cookie-k) kezelése

Nincsenek ilyenek! Mi is nagyon utáljuk ezeket.

2) Panaszkezelés:

Célunk az ügyfeleink magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Az ügyfeleinktől érkező panaszokat a legrövidebb időn belül megoldjuk. Arra törekszünk, hogy ez a vevőnk részére messzemenőkig megnyugtató legyen. A klasszikus panaszkönyv személyes kontaktus hiányában nincs. Az írásos panaszokat a "levelezések" dossziéban egy évig megőrizzük.

3) Hulladék-kezelés:

Cégünk irodát és készáru-raktárt működtet. Az irodai és kommunális hulladék elszállítása a szokásos módon történik és nem igényel külön szabályozást. A hivatalos iratok más módon kerülnek megsemmisítésre.

4) Veszélyes anyag kezelése:

Veszélyes anyag a raktárban csak eredeti, biztonságos gyári csomagolásban lehet. Ezekhez van "biztonsági adatlap", melyek a honlapunkról letölthetők